Wat is uw huidige kennisniveau over luizen?

Wij merken dat er veel vooroordelen en onwaarheden de ronde doen over hoofdluizen. Met deze website willen wij u informeren met ‘de waarheid over luizen’. Wat zijn hoofdluizen? En hoe kunt u een besmetting het beste voorkomen of behandelen? 

 

Om uw huidige kennisniveau over luizen te bepalen, kunt u de volgende vragen beantwoorden:Vraag 1:
Wanneer maakt men de grootste kans op een besmetting met hoofdluis?

AAls men schoon haar heeft.

B Als men vies en onhygiënisch haar heeft.

C Als uw jas, naast die van iemand met een hoofdluisbesmetting, aan de kapstok heeft gehangen.

 


NIEUWS

 

Ouder houdt kind vaak ten onrechte thuis van school bij hoofdluis

School neemt grote rol in bij voorlichting over hoofdluisbehandeling


Uit onderzoek naar de gevolgen en behandelmethoden van hoofdluis blijkt dat ruim 1 op de 5 ouders zijn of haar kind besluit thuis te houden van school bij een hoofdluisbesmetting. 12 procent van de scholen zou dit zelfs adviseren aan de ouders, terwijl het geen geldige reden is voor kinderen om thuis te blijven. Veel ouders blijken daarnaast nog onnodige maatregelen tegen hoofdluis te nemen, maar zijn voor hun informatievoorziening over hoofdluisbehandeling voornamelijk van de school afhankelijk. Het onderzoek werd in opdracht van OTC Pharma International uitgevoerd onder 350 ouders van kinderopvang- en schoolgaande kinderen.


Hoofdluis is een veelvoorkomend en wederkerend probleem op de kinderopvang en op basisscholen in Nederland. Meer dan de helft van de kinderen blijkt wel eens last te hebben van hoofdluis en in 35 procent van deze gevallen hebben de kinderen hier zelfs jaarlijks of vaker last van, zo blijkt uit het onderzoek. De meeste ouders geven aan dat hoofdluis vaker dan eens per jaar voorkomt op de school of kinderopvang. 30 procent van de ouders meent dat dit zelfs 4 keer per jaar of vaker het geval is.

De rol van de school
Meer dan de helft van de ouders die meewerkten met het onderzoek is het er over eens dat de school voorlichting over hoofdluis moet geven en vindt dat de school ook ondersteuning bij de behandeling van hoofdluis moet bieden. De meest ingezette actie tegen hoofdluis op basisscholen blijkt nog altijd de inzet van luizenmoeders (77%). Daarnaast worden er vaak informatiebrieven naar ouders gestuurd (67%) en jashoezen gebruikt (56%). Hoewel de meeste ouders tevreden zijn over de mate waarin hun school of kinderopvang op dit moment actie onderneemt tegen hoofdluis, is de actie van de school volgens 20 procent van de ouders nog onvoldoende of onduidelijk. De meest opvallende actie van scholen is adviseren om kinderen thuis te houden wanneer zij last hebben van hoofdluis. 12 procent van de ouders meent dat hun school dit adviseert. Ruim 20 procent van de ouders houdt hun kind dan ook thuis wanneer hij of zij last heeft van hoofdluis.

Luizenkam en anti-hoofdluisshampoo
Wat betreft de behandeling van hoofdluis gebruiken verreweg de meeste ouders – in overeenstemming met het advies van de GGD – een luizenkam (90%). Het kammen heeft echter alleen effect indien dit zeer nauwkeurig gebeurt en het haar volledig van de kruin tot aan de haarpunten wordt doorgekamd. 68 procent van de ouders gebruikt deze kam dan ook in combinatie met een anti-luizenshampoo of -spray. Opvallend hierbij is dat maar liefst 30 procent van de ouders aangeeft dat hun kind wel eens last heeft gehad van bijwerkingen van anti-hoofdluisproducten. Bijwerkingen die werden genoemd waren onder meer jeuk, prikkende ogen en luchtwegproblemen. Toch geeft meer dan 40 procent van de ouders aan niet op de hoogte te zijn van mogelijke bijwerkingen van chemische anti-hoofdluisproducten. De meeste ouders gebruiken dan ook (nog) geen natuurlijke producten, terwijl de effectiviteit van niet-chemische middelen inmiddels in verschillende studies is aangetoond en luizen tegen dergelijke producten geen resistentie ontwikkelen.

Misverstanden
Er blijken nog veel misverstanden te bestaan over de behandeling van hoofdluis. Zo blijken de meeste ouders bijvoorbeeld het beddengoed en de jas van hun kind onnodig vaak te wassen bij een hoofdluisbesmetting. Ook knuffels worden extra gewassen of in de vriezer gelegd. In beddengoed of op knuffels kunnen luizen echter niet lang genoeg overleven om voor (terugkerende) besmetting te zorgen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat lang niet elke ouder het gehele gezin behandelt tegen hoofdluis wanneer een van de kinderen hoofdluis heeft: in meer dan 40 procent van de gevallen wordt de rest van het gezin niet mee behandeld. Meer dan de helft van de kinderen (61%) besmet dan ook andere kinderen en/of ouders binnen het gezin wanneer hij of zij hoofdluis heeft.